Tutkimus: lihansyöjät kasvissyöjiä terveempiä?

cover-12

Itävaltalaistutkimuksen mukaan kasvissyöjät kärsivät muita huonommasta terveydestä. Yksittäisen tutkimuksen pohjalta ei kuitenkaan kannata tehdä pitkälle meneviä päätelmiä.

Facebookissa on jälleen levinnyt pari vuotta sitten julkaistu The Independent -verkkolehden uutisartikkeli, joka mukaan kasvissyöjät kärsivät muita huonommasta terveydestä.

Jutussa viitataan itävaltalaiseen tutkimukseen, jossa kasvissyöjien havaittiin sairastavan enemmän syöpää, mielenterveysongelmia ja allergioita, ja heidän elämänlaatunsa oli muita huonompi. Kasvissyöjät myös välttelivät useammin lääkärintarkastuksia ja rokotteita.

Ikävä kyllä uutisessa jätetään kokonaan kertomatta, että kyseiseen tutkimukseen liittyy monia heikkouksia, ja siksi tuloksiin olisi syytä suhtautua varauksella.

Mistä on kyse?

Uutinen pohjautuu PLOS one -tiedelehdessä ilmestyneeseen tutkimukseen, johon otti osaa 1320 itävaltalaista miestä ja naista. Kyseessä on poikkileikkaustutkimus, joka ei voi osoittaa syy-seuraussuhdetta.

Tutkimuksen pohjalta ei siis voida päätellä, johtuiko kasvissyöjien huono terveys ruokavaliosta vai jostain muusta. Myös harvemmilla terveystarkastuksilla ja rokotuksilla voi olla osansa, jos nyt ei suoraan, niin välillisesti.

Ja kuten tutkijat itse toteavat, voi hyvinkin olla, että huonosta terveydestä kärsivät henkilöt ovat ryhtyneet kasvissyöjäksi pyrkimyksenään parantaa terveyttään. Näin kasvissyönnin ja huonon terveyden välille syntyy kyllä korrelaatio, mutta syy-seuraussuhde on käänteinen: huono terveys johti kasvissyöntiin, eikä toisinpäin.

”Therefore, no statements can be made whether the poorer health in vegetarians in our study is caused by their dietary habit or if they consume this form of diet due to their poorer health status.”

– Nathalie T. Burkert ja kollegat

Mitä muut tutkimukset kertovat?

Yksittäisiä tutkimushavaintoja olisi aina aiheellista peilata näytön kokonaismassaan. Toisin sanoen toimittajan tulisi aina kysyä, mitä muut tutkimukset aiheesta sanovat?

Kasvissyönnin terveysvaikutuksia on tutkittu itävaltalaistutkimusta selvästi laadukkaammissa seuranta- ja interventiotutkimuksissa. Näiden painoarvo on poikkileikkaustutkimuksia suurempi, sillä ne tarjoavat luotettavampaa tietoa syy-seuraussuhteista.

Seuranta- ja interventiotutkimusten pohjalta tiedetään esimerkiksi, että kasvissyöjillä esiintyy vähemmän sepelvaltimotautia, tyypin 2 diabetesta sekä eräitä syöpiä kuin muulla väestöllä.

Vaikka ei voida kiistattomasti väittää, että kasvisruokavalio suojaisi näiltä sairauksilta, näytön kokonaismassa puoltaa sitä, että hyvin koostettu kasvisruokavalio on terveyttä edistävä.

Kasvisruokavalio ei ole dieetti

Yksi The Independent -uutisen ongelmista on sen tyyli kuvailla kasvisruokavaliota. Uutisessa annetaan ymmärtää, että kasvissyöjät kärsivät huonommasta terveydestä huolimatta siitä, että heidän ruokavalionsa oli muita terveellisempi.

Näin ei tämän tutkimuksen pohjalta voida kuitenkaan väittää, sillä ruokavalioita ei tutkittu. Ei siis tiedetä, mitä kukin tutkittava todellisuudessa söi.

Osallistujien tuli ainoastaan valita neljästä ruokavaliomallista yksi, joka kuvasi omia ruokailutottumuksia parhaiten. Vaihtoehdoiksi tarjottiin kasvissyöjä, runsaasti hedelmiä ja kasviksia käyttävä lihansyöjä, kohtuullisesti lihaa käyttävä sekasyöjä sekä runsaasti lihaa käyttävä sekasyöjä.

Kasvisruokavalio ei ole kuitenkaan valmiiksi määritelty dieetti. Kasvissyöjä voi syödä terveellisesti tai epäterveellisesti siinä missä sekasyöjäkin. Facebookista löytyy esimerkiksi suosittu Sipsikaljavegaanit-ryhmä, joka ylistää vegaanista roskaruokaa ja herkuttelua.

Yhteenveto

Tiedeuutisointi on keskimäärin valitettavan heikkotasoista. Klikkaukset ja mainostulot painavat vaakakupissa enemmän kuin hyvä journalismi. Tieteen tapahtumia kannattaakin seurata tiedelehdistä ja hyvistä blogeista.

Yksittäisistä tutkimustuloksista ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tuloksia tulee aina verrata aiempiin laadukkaisiin tutkimuksiin, ja tehdä varovaisia päätelmiä kokonaisnäytön pohjalta.

Tällä hetkellä suuri osa tutkimuksista puoltaa sitä, että kasvisvoittoinen, järkevästi koostettu ruokavalio on terveyttä edistävä. Mutta kuten sanottu, kasvissyöjäkin voi syödä epäterveellisesti.

Kirjallisuutta

Burkert, N.T. et al., 2014. Nutrition and health – the association between eating behavior and various health parameters: a matched sample study. PloS one, 9(2), p. e88278.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *