Tutkimus: lihansyöjät kasvissyöjiä terveempiä?

cover-12

Itävaltalaistutkimuksen mukaan kasvissyöjät kärsivät muita huonommasta terveydestä. Yksittäisen tutkimuksen pohjalta ei kuitenkaan kannata tehdä pitkälle meneviä päätelmiä.

Facebookissa on jälleen levinnyt pari vuotta sitten julkaistu The Independent -verkkolehden uutisartikkeli, joka mukaan kasvissyöjät kärsivät muita huonommasta terveydestä.

Jutussa viitataan itävaltalaiseen tutkimukseen, jossa kasvissyöjien havaittiin sairastavan enemmän syöpää, mielenterveysongelmia ja allergioita, ja heidän elämänlaatunsa oli muita huonompi. Kasvissyöjät myös välttelivät useammin lääkärintarkastuksia ja rokotteita.

Lue loppuun

Miten kasvisruokavalion terveysvaikutuksia tutkitaan?

cover-21

Kasvissyönnin terveysvaikutuksia on tähän mennessä tutkittu muutamissa seurantatutkimuksissa ja interventiotutkimuksissa. Tällaisilla tutkimuksilla on ravitsemustieteessä eniten painoarvoa.

Edellisessä artikkelissa kävimme läpi erilaisia menetelmiä, joilla ruokavalion terveysvaikutuksia tutkitaan. Kuten sanottu, ravitsemustieteessä luotettavinta tietoa saadaan seuranta- ja interventiotutkimuksista. Kun tässä blogissa puhutaan kasvissyöjien terveydestä tai kasvisruokavalion terveysvaikutuksista, viittaan pääasiassa juuri tämän tyyppisiin tutkimuksiin.

Lue loppuun

Miten ruokien terveysvaikutuksia tutkitaan?

cover-17

Ravitsemustieteessä ei ole yksittäistä ihanteellista tutkimusmenetemää. Käsitys ruokien terveysvaikutuksista muodostuu monista palapelin palasista.

Tieto ruoan terveysvaikutuksista rakentuu useista palapelin palasista. Kunkin palasen voidaan vertauskuvallisesti ajatella edustavan tiettyä tutkimusmenetelmää. Jotkut palaset ovat merkittävämpiä kuin toiset ja niin ikään tarjoavat paremman kuvan aiheesta. Johdonmukaisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi tarvitaan yleensä kuitenkin kaikkia palasia.

Lue loppuun